Kezdőlap » Tag Archives: jog

jog

A kezesség

A kezesség a magyar polgárjogban a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közé tartozik, a szerződés teljesítésének személyi biztosítéka. Milyen fajtái vannak a kezességnek és milyen következményei? Az egyik legfontosabb dolog, hogy kezességet csak írásban lehet vállalni. Gyakorlatban ez általában úgy zajlik, hogy nem egy külön szerződést, kezességi szerződést kötnek a felek, hanem az adott alapszerződésben szerepel, hogy van egy különálló biztosíték is, ...

Érdekel a cikk folytatása? »

Milyen jogi következményei vannak a házasságkötésnek?

A házasságot a hazai jogszabályok még csak férfi és nő között engedik meg, tehát a házasság az egy férfi és egy nő között fennálló jogi, pénzügyi, érzelmi és nemi kapcsolat. A házasok ebből legelőször a pénzügyi kapcsolatot látják, hiszen a házasság során általuk szerzett vagyon vagy vállalt kötelezettség közös. Ez alól néhány kivétel van, például az örökölt vagyon. Ez azt ...

Érdekel a cikk folytatása? »

A sajtószabadság – itthon és külföldön

A XVIII. század közepétől jelentős változást jelentett a sajtó térhódítása. Az Egyesült Államokban a szólás és a sajtó abszolút védelmet élvezett. Az ember és polgár jogainak francia deklarációja „az ember egyik legbecsesebb jogának” minősíti a vélemény szabad kinyilvánítását, de mindenki felelős azért, ha ezzel visszaél. Magyarországon az 1848-as forradalom és szabadságharc során a cenzúra eltörlésének követelése volt talán az egyik ...

Érdekel a cikk folytatása? »

Internetes Elállási Jog, mikor és hogyan vehető igénybe?

Ha interneten vásárolunk, akkor is jogunk van ahhoz, hogy egy bizonyos vásárolt terméket visszaküldjük, és az árát visszatéríttessük. Ez az úgynevezett elállási jog. Ha a termék rossz, nem működik, az általános szavatossági és jótállási szabályok irányadóak. A nyugta vagy a jótállási jegy megléte azonban itt is feltétele az eredményes jogérvényesítésnek. Az interneten kötött szerződéstől egyoldalúan visszaléphetünk, és a termék visszaküldése ...

Érdekel a cikk folytatása? »

Törvény előtt mindenki egyenlő

Jogainkat a Polgári Törvénykönyvbe jegyezték fel, melynek felépítése a bevezető rendelkezésekből, a személyek védelméből, a tulajdonjogból, a kötelmi jogból, az örökösödési jogból valamint a záró rendelkezésekből áll. Fő elvei nem mások, mint a személyek védelme, a tisztesség követelményeinek valamint a jóhiszeműség megfelelő eljárásának az elve, a joggal való visszaélés tilalma és végül a reális teljesítés elve. A polgári jogról azt ...

Érdekel a cikk folytatása? »

A véleménynyilvánításról rendelkező legfontosabb dokumentumok

Voltaire, a francia felvilágosodás kori író is hangot adott filozófiai témájú írásaiban a polgári szabadságjogok védelmének, fontosságának. Egyik híres, fennmaradt mondata: „Nem értek egyet azzal, amit mond, de halálomig védelmezni fogom azon jogát, hogy kimondja.” Voltaire ezen megállapítása később a véleménynyilvánítás szabadságának lett alapja, kiindulópontja. A politikai és társadalmi nehézségek elősegítették, hogy a különböző nemzetközi dokumentumokba és az egyes országok ...

Érdekel a cikk folytatása? »

Próbaidő

Napjainkban egyre jobban terjed a fekete munka, illetve a munkáltatók kihasználnak minden lehetőséget, hogy a tapasztalatlan vagy pályakezdő alkalmazottat csőbe húzzák. Az alábbiakban a próbaidő tartalmáról esik szó. A próbaidő rendszerint a munkaszerződés megkötése utáni időszak, célja hogy a felek megismerhessék egymást. Függő jogi helyzetnek nevezzük, mert fennállása alatt bármelyik fél, azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja a munkaszerződést /próbaidő alatti ...

Érdekel a cikk folytatása? »

A munkaszerződés tartalma

Napjainkban egyre jobban terjed a fekete munka, illetve a munkáltatók kihasználnak minden lehetőséget, hogy a tapasztalatlan vagy pályakezdő alkalmazottat csőbe húzzák. Az alábbiakban a munkaszerződés tartalmáról esik szó. A munkaszerződés írásba foglalása minden esetben kötelező és a munkáltató kötelessége. Írásbeliség elmulasztása miatti érvénytelenségre csak a munkavállaló hivatkozhat a munkába lépést követő 30 napon belül. A munkaszerződés létrehozza a munkaviszonyt és ...

Érdekel a cikk folytatása? »

Hogyan járjunk el, ha találunk valamit?

A címben feltett kérdés különösen akkor érdekes, ha valami értékeset, esetleg egyedit találunk. A találás maga bármilyen módon történhet, a lényeg annyi, hogy az adott dolog elhagyott, gazdátlan legyen: ilyen például egy, az utcán talált pénztárca. Ha ezt a példát visszük tovább, beláthatjuk, hogy a pénztárca tulajdonosa nem szánt szándékkal hagyta el a dolgot, azaz továbbra is tulajdonos (és mindeközben ...

Érdekel a cikk folytatása? »

Mi lesz a magyar fotósokkal?

A 2014. március 15-től hatályos új Polgári Törvénykönyv kicsapta a biztosítékot a fotósok körében, a leginkább érintettek az ügyben, a sajtófotósok. Idei nemzeti ünnepünket körüllengte az alábbi kellemetlen módosítás: 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és ...

Érdekel a cikk folytatása? »