mennyit dolgozhat az alkalmi munkavállaló

Mi az az egyszerűsített foglalkoztatás?

...ha csak ideiglenesen néhány napra, vagy rendszeresen, de csak a hónap bizonyos napjain, esetleg rendszertelenül, összevissza lenne szükség plusz munkásra. Ez azt jelenti a munkavállaló szempontjából, hogy alkalmi munka esetén...

Egy munkavállaló kötelezettségei

...a ruházat. Persze vannak olyan munkahelyek, ahol nem szükséges munkaruha viselése. A munkavállaló a munkaterületén mindig őrizze meg a rendet és a tisztaságot, de legfőképp a fegyelmet. Szempont az is,...

A próbaidő

...olvashatunk, erről az 1992. évi XXII. törvény 81§ rendelkezik. A munkaszerződésben kiköthető a próbaidő is, melynek az a célja, hogy a munkáltatónak megmutathassa a munkavállaló, hogy képes az adott munkát...

Mik azok az atipikus foglalkoztatási formák?

...formák mind a munkavállaló mind a munkáltató részére előnyösek, az előbbi számára kedvezőbb járulékfizetési összegeket és feltételeket, míg a második részére rugalmasabb munkavállalást és munkavégzést jelent. Tehát a felek munkaviszonyban...

Hogyan szüntethető meg a munkaviszony?

...a kellő tudása, végzettsége. A munkáltató abban az esetben indítványozhatja a rendkívüli felmondást, ha egy munkása súlyos anyagi vagy erkölcsi kárt okoz, vagy ha a munkavállaló nem teljesíti megfelelően a...

Kisvállalati adózó kedvezményei

...a pályakezdő nem töltött 180 napnál többet munkaviszonyban. A kedvezmény, csak addig vehető igénybe, ameddig az alkalmazott nem tölti be a 25. életévét. Tartósan álláskereső Olyan munkavállaló alkalmazása esetén is...

Start kártya

...még dolgozhat, akkor előnyös a Start kártya kiváltása. Amikor már tudja, hogy felveszik a munkahelyre, vagy már dolgozik, akkor érdemes kiváltani a kártyát. Nagyobb előnnyel kezdhet egy munkahelyet vele. Azért...

A munkaszerződés tartalma

...munkaszerződés írásba foglalása minden esetben kötelező és a munkáltató kötelessége. Írásbeliség elmulasztása miatti érvénytelenségre csak a munkavállaló hivatkozhat a munkába lépést követő 30 napon belül. A munkaszerződés létrehozza a munkaviszonyt...

A munkáltatók kötelességei

...A Munka Törvénykönyve, valamint az alá- és fölérendeltségi viszony alapján, a munkaadónak, vagy más néven a munkáltatónak vannak bizonyos kötelezettségei a munkavállaló felé. Ezeket mindenképpen teljesítenie kell. Az első,...

A felnőtt munkavállaló jogai, kötelezettségei

...is megilleti a munkaidő kedvezmény, például a szakszervezeti tisztségviselőket és az üzemi- közalkalmazott tanács tagjait. Részükre ilyenkor távolléti díjat kell fizetni. Ha egy női munkavállaló állapotos lesz, 24 hét szülési...