Kezdőlap » Tag Archives: törvény

Tag Archives: törvény

Jog és törvény. Okiratok.

Az álláspontokat 3 csoportba soroljuk, amelyek szerint a törvények összessége olyan rendszer amely magában foglalja: – A törvényhozó hatalom szerve, a parlament által kiadott normatív okiratokat; – A legfelső hatalmi szervek által kiadott normatív-jogi okiratokat. – Az országban létező összes normatív-jogi okiratokat mint a jog megnyilvánulásának külső formáját. A jog és a törvény közötti különbség: A jog a normák rendszere. …

Érdekel a cikk folytatása? »

Adókedvezmény betegségek esetén

Lehet, sokan nem is gondolják, hogy nemcsak a súlyosan fogyatékos személyek igényelhetik az adókedvezményt. Tudni kell, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény kimondja, hogy a személyi jövedelemre elszámolt adó csökkenthető számos esetben, akár egy egyszerűnek mondható betegség esetén is, mint például a cukorbetegség. Fontos kiemelni, hogy amennyiben valaki nem rendelkezik jövedelemmel vagy a jövedelme adómenetességet élvez bármilyen okból, esetleg nyugdíjasról …

Érdekel a cikk folytatása? »

Hogyan működik egy országos sportági szakszövetség?

A sportági szakszövetség egy olyan szervezet, mely saját önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezik, s az adott sportágban tevékenykedő sportszervezetek hozzák létre. Feladatait jogszabály (Sporttörvény és Civil törvény) és saját alapszabálya határozza meg. Az egyik legfőbb kitétel, hogy egy sportágban csak egy országos szakszövetséget lehet létrehozni. Tagjaivá olyan sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelő alapítványok válhatnak, akik elfogadják az alapszabályt. A sportági szakszövetség …

Érdekel a cikk folytatása? »

Milyen a vakbéjgyulladás

Először is szeretném meg cáfolni néhány, a vakbélgyulladással kapcsolatos általános hiedelmet. Nincs feltétlenül láz. A fájdalom nem okvetlenül heves és nem összpontosul rögtön a has jobb alsó részébe, csak egy bizonyos idő eltelte után lesz ez a hely a fájdalom központja. Hányás nem mindig van. A laboratóriumi leletek nem döntik el, hogy a hasfájást vakbélgyulladás okozta-e vagy sem. A féregnyulán …

Érdekel a cikk folytatása? »

Törvény előtt mindenki egyenlő

Jogainkat a Polgári Törvénykönyvbe jegyezték fel, melynek felépítése a bevezető rendelkezésekből, a személyek védelméből, a tulajdonjogból, a kötelmi jogból, az örökösödési jogból valamint a záró rendelkezésekből áll. Fő elvei nem mások, mint a személyek védelme, a tisztesség követelményeinek valamint a jóhiszeműség megfelelő eljárásának az elve, a joggal való visszaélés tilalma és végül a reális teljesítés elve. A polgári jogról azt …

Érdekel a cikk folytatása? »

Diplomáciai mentesség a büntetőjogban

A diplomáciai mentesség egy olyan sajátos büntetőeljárás folytatását akadályozó körülmény, amely a bűncselekmény elkövetőjének felelősségre vonását kizárja, ugyanis ilyen mentességet élvező személlyel szemben sem eljárást indítani, sem kényszerintézkedést alkalmazni nem lehet, függetlenül attól, hogy milyen bűncselekményről van szó, és hogy akár a diplomáciai mentességet élvező személyt tetten érték. A diplomáciai mentességet élvező személyek ugyanis sérthetetlenek, velük szemben a fogadó államnak …

Érdekel a cikk folytatása? »

Szabadság és felelősség

A szabadság és felelősség Magyarország egyik alaptörvénye. E szerint az ember elidegeníthetetlen valamint sérthetetlen jogait tiszteletben kell tartani mindig és mindenkinek. Ennek védelme az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország a mai törvények szerint elismeri az emberek alapvető közösségi, valamint egyéni jogait. Az alapvető jogokra, valamint kötelezettségeke is vonatkoznak szabályok, melyeket szintén a törvény állapít meg. Az alapvető jog korlátozható, más alapvető …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az abortusz jogi szabályozása

Az abortusz tiltása, megengedhetősége, illetőleg megengedése esetén a feltételeinek megszabása minden modern jogállam nagyon sarkalatos kérdése, mely megosztja a társadalmat, és éppen ezért az ilyen tárgyú szabályozások különösen nagy érdeklődésre tartanak számot. Természetesen máshogy állnak a kérdéshez a vallásosak, az orvosok, a fiatalok, az idősek… és a sor még folytatható lenne. Mégis, egy államnak döntenie kell, és meg kell alkotnia …

Érdekel a cikk folytatása? »