Kezdőlap » Tag Archives: büntetőjog

Tag Archives: büntetőjog

A büntetőjogi pártfogó felügyelet

A hatályos büntető anyagi- és eljárásjogi jogszabályok bizonyos esetekben fakultatív módon lehetővé teszik, más esetekben pedig egyenesen kógens, azaz kötelező módon előírják a terhelt pártfogó felügyelet alá helyezését, valamint ezzel egyidejűleg általában részére kötelezően megtartandó magatartási szabályokat is előírnak részére. De mi is az a pártfogó felügyelet valójában? Az Igazságügyi Szolgálat keretében működő Pártfogó Felügyelői Szolgálat jelöli ki a terhelt …

Érdekel a cikk folytatása? »

A nemzetközi bűnügyi jogsegély általános szabályai

A nemzetközi bűnügyi jogsegély különböző államok közötti együttműködést jelent a büntetőeljárás lefolytatása, illetőleg a kiszabott szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának megvalósítása érdekében, amennyiben az elkövető személye, vagy a bűncselekmény jellege miatt egy adott ügyben több állam is érintett. Előrevetítem, hogy a jelen cikkben foglalt eljárások Magyarország és harmadik államok közötti együttműködésre vonatkoznak, az Európai Unión belül ugyanis más, egyszerűsített szabályok vannak érvényben. A …

Érdekel a cikk folytatása? »

Magánvád a büntetőjogban

Van a Büntető Törvénykönyvben hat olyan bűncselekmény, melyek esetében a vádat – főszabály szerint – nem az ügyész, hanem a sértett mint magánvádló képviseli. Ezek: könnyű testi sértés vétsége (8 napon belül gyógyuló sérülés okozása esetén), rágalmazás, becsületsértés, levéltitok megsértése, magántitok megsértése és kegyeletsértés. Ezeknek a bűncselekményeknek az esetében már az eljárás megindulásához is magánindítvány előterjesztésére van szükség, melynek megtételére …

Érdekel a cikk folytatása? »

Diplomáciai mentesség a büntetőjogban

A diplomáciai mentesség egy olyan sajátos büntetőeljárás folytatását akadályozó körülmény, amely a bűncselekmény elkövetőjének felelősségre vonását kizárja, ugyanis ilyen mentességet élvező személlyel szemben sem eljárást indítani, sem kényszerintézkedést alkalmazni nem lehet, függetlenül attól, hogy milyen bűncselekményről van szó, és hogy akár a diplomáciai mentességet élvező személyt tetten érték. A diplomáciai mentességet élvező személyek ugyanis sérthetetlenek, velük szemben a fogadó államnak …

Érdekel a cikk folytatása? »

Bűnügyi Együttműködés az Európai Unióban

A 2012. évi CLXXX. törvény jóval egyszerűbben szabályozza a bűnügyi együttműködést az Európai Unión belül, mint a nemzetközi jog vonatkozásában harmadik államok között alkalmazandó jogszabályok. Ennek oka a tagállamok közötti bírósági határozatok kölcsönös elismerése, mely alapján érvényesíthető az eljárás gyors és hatékony lefolytatásához kapcsolódó érdek. A Magyarország területén tartózkodó személy a tagállam igazságügyi hatósága által kibocsátott európai elfogatóparancs alapján átadható …

Érdekel a cikk folytatása? »